• Dve Palochki (10.00-06.00)
 • Ligovsky prospect, 30 (center "Gallery")
 • Tokio-City (11:00-06:00)
 • Nevsky prospect, 60
 • Marcellis (09:00-06:00)
 • Nevsky prospect, 21
 • Menua (12:00-23:00)
 • Inzhenernaya Street, 6
 • Italy (10:00-02:00)
 • Prospect Bakunina, 5
 • Bahroma 1 (11.00-01.00)
 • Bolshoy prospect, 30
 • Moskva (10.00-00.00)
 • Nevsky prospect, 114 (center "Nevsky Сenter")
 • Volga-Volga (12:00-1:00)
 • Petrovskaya nab., Descent No. 1
 • Schengen (09:00 - 00:00)
 • Kirochnaya street, 5
 • Schastye (09:00 - 00:00)
 • Malaya Morskaya Street, 24